Bố chồng hạ thuốc mê rồi cưỡng bức con dâu trước mặt con trai, đã bình phục và xuất viện… Ngày mai con sẽ đi làm… nên… nên con nghĩ…” Cuối cùng bố tôi vẫn không nói được. “Bố, bố đang muốn nói gì vậy? Cứ nói ra đi.” Thuyền thản nhiên nói với cha tôi sau khi nghe điều này. Ngay cả trong hình ảnh giám sát, tôi cũng biết tại sao cha tôi lại nói nhiều như vậy, vậy làm sao Thuyền thông minh lại không biết được? Vì vậy, tôi đoán Thuyền cũng đang cố tình trêu chọc Cha. “Nói thẳng với con, hiện tại cơ thể của bố đã lành, Bố chồng hạ thuốc mê rồi cưỡng bức con dâu lúc con trai không có nhà và việc chăm sóc bố trong bệnh viện những