Lấy thêm vợ ông chú biến thái địt một phát 2 con gái riêng của vợ, đã thông báo rồi. Nếu trở thành tổng giám đốc sao không chiêu đãi tôi một bữa đi?” – “Tổng giám đốc? Tổng giám đốc gì vậy? Đừng đùa nữa.” ” – “Ồ, tiền lương hàng năm một triệu, chỉ một bữa ăn. Họ thật là keo kiệt.” Xiaoqian giơ tay và bước đi. —Sau khi Xiaoqian rời đi, tôi đi thẳng về phía văn phòng của mình. Tôi chợt phát hiện ra tấm biển trên cửa văn phòng của tôi đã được đổi thành “Văn phòng Tổng Giám đốc”. Nó có thể là? Người vợ nhỏ của tôi có thực sự tiến cử tôi làm tổng giám đốc không?