Một ngày chiều tình 2 anh chim to của em sinh viên bán dâm xinh đẹp Sana Anjyu, ra đây mà núp chỗ khác? Có duyên ha! – Hehe! Kệ đi! Từ giờ chị làm theo hướng dẫn của em. Đã chơi là phải chịu khó nghe lời! – Rồi! Để xem mi làm ăn được gì ra hồn nghen! – Chị thấy cái anh ngồi phía bên trái không? Giờ chị ngồi đối diện ảnh! Sau đó em sẽ hướng dẫn tiếp, Đêm được mùa đông khách của em cave xinh đẹp Sana Anjyu chị call cho em đi! Đeo tai nghe vào. Nghe theo hướng dẫn của Long, nàng di chuyển ngồi đối diện thanh niên đó. Một lúc sau nàng dang rộng 2 rồi cầm mép váy quạt quạt như trời nóng không bằng, lúc đầu thanh niên mải xem đt thì