Tên cướp số hưởng cầm dao trên tay dọa nạt được ”xơi” luôn vợ của chủ nhà cực ngon