Em teen việt sang trung quốc bán dâm lồn thâm hết cả, khỏi nhà. Quan huyện Dương có thể ngồi vào vị trí đó không phải vì tài năng thực sự của ông mà là nhờ bố vợ già, nguyên là bí thư đảng ủy địa phương, nên địa vị của ông trong gia đình có thể tưởng tượng được. Lần này Ngô sư phụ chủ động đi tìm hắn, Em teen việt sang quảng tây bán thân lồn thâm hết cả quả thực giống như cừu vào miệng cừu, kết quả có thể đoán trước được. Với sự tận tâm của thầy Wu, huyện trưởng Yang ngay lập tức đồng ý cho Wangjiazhai một suất học tiểu học. Thầy Wu không ở lại trường tiểu học của quận để tiếp tục giảng dạy mà quay