Tranh thủ có mỗi 2 đứa địt cô bạn cùng lớp din đét, cho cô, thậm chí có khi còn cho cô ăn, một cách dịu dàng và ngọt ngào. thật tuyệt vời. Bây giờ không còn gì có thể xảy ra nữa. Juanzi vẫn ở đó và nói một cách chết lặng,Tranh thủ đi học thêm địt cô bạn cùng lớp din đét cảm ơn bạn đã đến gặp tôi. Bây giờ tôi không có bạn bè và gia đình tôi cũng không đến gặp tôi. Bạn là người đầu tiên và là người duy nhất tôi có. tôi sợ nhất là nhìn thấy những người đến. Jia He trịnh trọng nói: Hãy để quá khứ qua đi, đó chỉ là trải nghiệm cuộc sống và không thể dùng nó làm gánh nặng và quên đi quá khứ. Juanzi