2 thanh niên tráo người yêu đóng gạch cực mạnh trong khách sạn, và Xiaoxiao nói: “Vậy khi nào thì anh không cảm ơn người khác?” Vợ ông Feng mỉm cười nói: “Tất nhiên, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào khả năng của chúng tôi ở Xiaoxiao. “Tôi không thể đồng ý.” Tôi không biết giới tính của mình đã trở thành của họ từ khi nào. Nó vẫn rất hữu ích với tôi. Khi nó mềm đi, 2 thanh niên đổi vợ đóng gạch cực mạnh trong khách sạn cặc của tôi dường như bốc đồng hơn một chút. May mắn thay, tôi không để họ chú ý đến. là vì tôi đang ngồi đó. Lúc này, Tiểu Tiểu hào phóng nói tiếp: “Có cái gì? Chỉ cần chị Ping thích thì dùng thôi.”