Phim 18 + china 3x với thiếu gia ở nhà riêng, 12 của anh bị sập. Khi nào có thời gian cậu có thể qua xem được không?” Đầu tôi ong ong, thư viện số 8 đều có sản phẩm điện tử. Không sao đâu. Có rất nhiều thứ trong thư viện số 12. Đặc biệt là những bộ quần áo và giày có giá hơn 20 tệ. Tôi tức giận đến mức lao vào điện thoại và hét lên: “Kho kho của anh làm bằng giấy, Phim nóng trung xxx với trai lạ ở nhà riêng dưới đống tuyết nhỏ này có sập không? Sếp của anh có ở đây không? Tôi sẽ đến ngay. Nói với anh, anh Gao, hãy đi.” nhanh lên.” Nghĩ ra lý do rồi đợi tôi đến đó.” Tôi tức giận ném